Geen posts.
Geen posts.

Situatie

Samen met de activiteiten commissie had ik de visie om een feest te organiseren waarbij studenten van club 1 elkaar op een andere manier leren kennen. Tevens ook om geld in te zamelen voor verdere activiteiten in de toekomst. Dit feest is shake after your break geworden.

Taken

Ik ben begonnen met het creëren van evenementen samen met de commissie. Daaruit is gekomen dat ik een feest ging organiseren met de visie om club 1 hechter bij elkaar te brengen en tevens geld op te halen voor verder activiteiten. Daaruit heb ik een concept ontwikkeld wat shake after your break is geworden.

Actie

Doormiddel van brainstormen en de randvoorwaarden voorop te stellen ben ik tot een leuk idee gekomen voor het feest. Dit heb ik vervolgens besproken met verschillende partijen. Deze partijen zijn akkoord gegaan en zo is het feest ontstaan.

Resultaat

Een leuk feest waar club 1 elkaar op privé vlak beter is gaan kennen. Tevens is er winst geboekt voor toekomstige activiteiten.

Terugoppeling

Ik zou in het vervolg niks anders aan mijn visie willen veranderen ik vind dat ik goed gehandeld heb en duidelijk alles voor mij zelf en andere partijen heb geformuleerd.